Olympic Skeet & Olympic Trap

Du har övat i Clay Pigeon. Nu är det dags att testa färdigheterna och tävla. I det här paketet får du två hagelscenarion – Olympic Skeet och Olympic Trap.


Hur du köper ytterligare scenarion
Ange samma e-postadress som när du köpte GAIM Compact. När köper är klart startar du om GAIM i ditt headset för att få tillgång till ditt nya scenario.

 

*Detta är ett tillägg som kräver att du redan köpt GAIM Compact.

 

SEK

Olympisk Skeet har två kastare på sidorna. Olympisk Trap har en kastare framför skytten.

Tävla mot dig själv eller vänner.

Lägger produkten i varukorgen