Integritetspolicy

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du ger oss dina personuppgifter till oss på GAIM Immersive Technology Group AB. Vi följer gällande EU-lag för General Data Protection Regulation (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

GAIM Immersive Technology Group är personuppgiftsansvarig enligt GDPR och ansvarar för hanteringen av personuppgifter inlämnade till företaget via vår hemsida och sociala kanaler.

När hanterar vi personuppgifter?

GAIM Immersive Technology Group AB hanterar dina personuppgifter när du:

Beställer varor från oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller liknande, väljer att delta i en tävling, event eller kampanj vi anordnar, söker en ledig tjänst hos oss, eller på annat sätt tar kontakt med oss via formulär eller e-post.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifter som namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-post samlas enbart in efter du gett ditt godkännande. Vi samlar bara in de personuppgifter du valt att ge oss. GAIM Immersive Technology Group AB undviker att samla in känsliga personuppgifter som personnummer, etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofiska tankar, medlem i fackförbund, din hälsa eller sexliv. Om du ger oss uppgifter, exempelvis att du är allergisk för en viss typ av mat inför ett event, förutsätter vi att du godkänner att den informationen lagras av oss.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Vi ber om personuppgifter som krävs när du frivilligt väljer att ta del av våra tjänster genom att beställa en vara, bli medlem, prenumerera, delta i en tävling, ett event eller på annat sätt kontaktar oss. Det gör vi för att: kunna erbjuda våra tjänster och produkter på ett så bra och fungerande sätt som möjligt, hantera beställda varor och tjänster.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifter du ger oss registreras:
-på vår hemsida i de fall du beställer en vara. (Servrarna som hanterar informationen finns i EU)
-i vårt system för att hantera olika fall när du kontaktar oss via kontaktformulär på ”kontakt”-sidorna och våra ”FAQ” sidor.
-i vår kontaktlista för nyhetsbrev när du prenumererar.

När du söker en tjänst hos oss eller ansöker om att delta i undersökningar eller ger oss din information för att vi ska kontakta dig använder vi din information i det syfte du bett oss om.

Ta bort personuppgifter / Säga upp prenumerationer

Du avregistrerar dig från nyhetsbrev genom en länk längst nere i nyhetsbrevet.

Utlämnande av personuppgifter till andra

Med beställningar och registreringar kan den information som registreras i vårt register lämnas ut till tredje part, med andra ord till privatpersoner eller företag utanför GAIM Immersive Technology Group AB, i den utsträckning som krävs för att kunna administrera; deltagande i en tävling eller ett evenemang, registrering av produkter, nyhetsbrevsabonnemang, för att utföra en begärd tjänst/beställning.

Detta gäller även när du söker en öppen tjänst, lämnar in en intresseanmälan gällande anställning eller söker jobb hos oss, deltar i enkäter och lämnar information för "benchmarking" eller berättar att du vill bli kontaktad av oss.

I alla ovan nämnda situationer är GAIM Immersive Technology Group AB den "personuppgiftsansvarige" som ansvarar för personuppgifterna och entreprenörerna som GAIM Immersive Technology Group AB använder är "personuppgiftsbiträdena". Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa GAIM Immersive Technology Group AB:s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan part eller att använda dem för andra ändamål än de som omfattas av GAIM Immersive Technology Group AB:s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är också skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

Slutligen kan personuppgifter också lämnas ut om detta krävs enligt lag, förordning eller ett beslut av en statlig myndighet.

Hur länge sparas informationen?

Vi behåller personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, skicka ut fakturor, hantera klagomål eller krav etc.

Om du har samtyckt till att dina kontaktuppgifter kommer att finnas kvar i vår kunddatabas för marknadsföringsändamål även efter att kundrelationen har avslutats, kommer den att finnas kvar i databasen tills du säger att du vill att informationen raderas.

Registerutdrag och korrigeringar

Du har rätt att en gång om året utan kostnad få information om de personuppgifter om dig som behandlas av GAIM Immersive Technology Group AB. I sådana fall, gör din begäran skriftligen till dataskyddsombudet (för adressen, se ”kontakt”). Om du anser att viss information om dig är felaktig eller vilseledande kan du kontakta dataskyddsombudet och göra en skriftlig begäran om ändring.

Kontakt

Om du har några frågor om behandling av personuppgifter inom GAIM Immersive Technology Group AB, vänligen kontakta oss här.

Kontakta oss